Två företagare i Luleå får 200.000 kronor i stipendier

Luleå Jonas Hedlund, vd för Zeomem, och Christian Olsson, vd för Sustainalube, har utsetts till två av årets tolv mest samhällsbyggande entreprenörer.

De får stiftelsen ÅForsks entreprenörsstipendium på vardera 200.000 kronor.

Det är tredje året i rad som stiftelsen ÅForsk tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks utser Sveriges och morgondagens samhällsbyggande entreprenörer "som med sina lösningar, tjänster och produkter kan bidra till utvecklingen av samhället inom flera områden och branscher".

Zeomem har genom forskning vid Luleå tekniska universitet tagit fram en process för separation av gasblandningar inom industrin. Deras unika och ultratunna zeolitmembran gör processen billigare och mer energieffektiv.

Sustainalube har utvecklat oljefria smörjmedel som görs på restprodukter från industrin. Skogs- och gruvindustrin ser potentialen i smörjmedlet eftersom det varken är brandfarligt eller dåligt för miljön. Idag används det bland annat till sågkedjor i skogsmaskiner.

Stiftelsen ÅForsk bildades 1985. Man har till ändamål att verka för forskning och utveckling inom: energi, miljö, säkerhet och hållbarhet, infrastruktur, materialteknik, processer och produkter från förnyelsebara råvaror. ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget.

Annons