Krönika: Robert Forsberg

Tåg, bil eller båt?

Luleå Tåg, bil eller båt? Det är i dag svårt för företag att kalkylera transportkostnaderna i framtiden, när man inte vet vad som ska gälla, skriver Robert Forsberg i veckans krönika.

Tåg, bil eller båt?

Transport till marknaden, men vad skall väljas?

Förvirringen kan ibland kännas total när våra företag i norr skall ta ställning till framtida transportlösningar.

Tuuuuut, tuuuuut sa tåget.

- Där gick perrongen och där stod jag med gråten i näven och kappsäcken i halsen och visste inte vad jag skulle ta mig till!

Att som företag vara verksam i norra Sverige har många gånger sina utmaningar. Det är inte bara mörker, kyla och ett litet helvete man skall stångas mot. (Även om en del företag slagit mynt av utmaningarna och gjort dem till briljanta affärer.)

Nej, utmaningarna kan vara mycket mer påtagliga än så. Jag tänker närmast på nödvändigheten av ett säkert, robust, och tillförlitligt transportsystem. Tydlighet och långsiktighet i riktlinjer och kostnader är nödvändigt så jag som företagare kan planera och med trygghet göra kostnadsberäkningar i min budget.

- Slitageavgift på väg, - svaveldirektiv, - banavgifter, - farledsavgifter, - bruttolast, - axellast, - flygskatt, det är många okända storheter jag som företagare i dag skall försöka gissa mig till.

- Kan vi tryggt fortsätta utveckla våra sjötransporter och minska trafiken efter vägarna utan att vi sitter med svarte Petter i slutändan?

- Hur mycket kan vi lasta på våra järnvägsvagnar när vi transporterar vårt tunga gods?

- När kan våra svenska lastbilar köra över gränsen till Finland med samma mängd gods som de finska bilarna kör med i Finland?

- Många öppna frågor finns, frågor som skulle må bra av att få ett tydligare svar.

Näringsliv och politik har allt att vinna på att gå i takt och i en öppen dialog ge varandra förståelse för de olika utgångspunkter man har. Naturligtvis skall ett långsiktig miljötänk genomsyra utvecklingen av morgondagens transportslag, men vägen dit får inte kantas av att några nyttjar systemet utan att ta del av kostnader.

Representanter från Norrbottens Logistikråd träffade nyligen vår infrastrukturminister Anna Johansson. I en öppen och rak kommunikation gavs synpunkter på både bra och mindre bra förhållande i den infrastruktur och det regelverk som i dag finns.

Efter mötet konstaterades att naturligtvis finns många obesvarade frågor kvar, men om vi fortsätter dialogen kommer förhoppningsvis förståelsen att öka för alla de utmaningar företag i norr måste ta i beaktande då de planerar för framtida expansion och tillväxt. En tillväxt som inte är självklar utan en tillväxt som är starkt beroende av tydliga spelregler för dagens och morgondagens transporter.

Tillväxt kommer inte av sig själv, utan kräver trygghet i kostnadsanalysen. Företag i norr vill fortsätta växa, en tillväxt vi alla är beroende av.

Tillväxt är liktydigt med ökat välstånd, ett välstånd som inte bara kommer oss i Sverige till godo utan som genom den globala handeln skapar välstånd långt utanför våra gränser.

18 oktober kan du genom ditt deltagande på Logistikdag Norr få ytterligare kunskap om hur viktigt dagens och morgondagens transportsystem är för vår gemensamma tillväxt.

Välkomna!

Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare och ordförande i Norrbottens Logistikråd