SSAB och LTU samarbetar för att göra koldioxid miljövänligare

Luleå Forskare vid LTU har utvecklat en teknik som gör att koldioxid kan fångas in och avskiljas från rökgaserna och omvandlas till samhållsnyttiga kemikalier. Tekniken testas nu av SSAB i Luleå.

Koldioxiden omvandlas med hjälp av miljövänlig elektricitet och mikroorganismer.

– Vi ska med biologiska metoder fånga in koldioxid och med hjälp av elektricitet omvandla den till högvärdesprodukter som samhället behöver, säger Magnus Sjöblom, forskare inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Under de senaste decennierna har åtgärder för att minska koldioxidutsläppen främst fokuserat på avskiljning och lagring av koldioxid. Nu vill forskare vid Luleå tekniska universitet gå ett steg längre och framställa önskvärda produkter.

Samarbetspartners i projektet är LTU, SSAB och Sekab E-Technology AB.

Annons