Flygskatten kan slå mot turismen i Norrbotten

Luleå Besöksnäringen omsatte 6,1 miljarder kronor i Norrbotten i fjol, varav 2 miljarder kom från internationella besökare. För Norrbottens besöksnäring kan en föreslagen flygskatt bromsa en positiv utveckling.

På Luleå Airport har trafiken ökat fem år i rad och kommer att öka även i år enligt flygplatschef Ann-Christin Wiklund, som var en av deltagarna vid Logistikdag Norr på Kulturens hus i Luleå under tisdagen. 

Erica Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board, tog vad som är avgörande för att besöksnäringen ska fortsätta att utvecklas mot målet 8,2 miljarder i omsättning till 2020, då också antalet anställda ska öka med ytterligare 3000 från dagens 3700.

Avgörande är:

- Tillgänglighet som är affärskritiskt för tillväxt.

- Fler internationella flyg till Arlanda och regionen.

- Nej till flygskatt, en skatt skulle göra resmålen dyrare och försvåra för besöksnäringen.

- Två nattåg till Norrbotten

- Inkludera besöksnäringen i länsstrafikens uppdrag.

Logistikdag Norr arrangeras av Norrbottens Handelskammare och medfinansieras av Swedavia, Svenskt Flyg, Luleå Hamn, Shorelink, Sveriges Åkeriföretag, BDX, Wagenborg Shipping, Bottniska korridoren och Transatlantic.