"Dags för verkstad och tempo"

Luleå Det är dags att gå från utredande till verkställighet och tempo, sa Per Bondemark, ordförande i Näringslivets transportråd vid Logistikdag Norr i Luleå under tisdagen.

Under Logistikdag Norr gavs en lägesbeskrivning av viktiga logistik- och transportfrågor i Norrbotten: järnvägsunderhållet, flyget och den föreslagna flygskatten, vägtransporter, kommande vägslitageskatt, tyngre lastbilar och sjötransporter.

Problemen och utmaningarna är många, medvetenheten om vad som är nödvändigt är stor. I vissa frågor är alla överens om vad som behövs, som till exempel upprustning och bättre underhåll av Sveriges på många håll eftersatta järnvägar. 

- Det är dags att gå från utredande till verkställighet och tempo. Bristerna är kända. Det finns politisk vilja  - så sätt igång och gör det då, sa Per Bondemark, ordförande i Näringslivets transportråd och vice vd för SSAB, när han talade om näringslivets syn på infrastrukturpropositionen och den nationella planen 2018-2029. 

Näringslivets syn på logistikfrågarna kan sammanfattas i några punkter:

- Återställ infrastrukturen till vad den en gång var.

- Använd befintlig infrastruktur bättre

- Beakta internationella kopplingar, till exempel Malmporten i Luleå

- Skapa en nationell underhållsplan

- Skapa en snabbfotad beslutsordning

- Gör bättre kalkylmodeller för gods och störningar i trafiken

Logistikdag Norr arrangeras av Norrbottens Handelskammare och medfinansieras av Swedavia, Svenskt Flyg, Luleå Hamn, Shorelink, Sveriges Åkeriföretag, BDX, Wagenborg Shipping, Bottniska korridoren och Transatlantic.