LTU Green Fuels räddas från rivning

Luleå Pilotanläggningen LTU Green Fuels har varit rivningshotad men räddas nu när LTU och Piteå kommun satsar två miljoner kronor tillsammans.

Luleå tekniska universitet skjuter till 1,5 miljoner och Piteå kommun en halv miljon kronor. Projektet finansieras också av Svenska Energimyndigheten och andra finansiärer.

– Vi kunde inte se en så framgångsrik och för framtiden så betydelsefull anläggning bara rivas. Ingen liknande anläggning i världen har kört så mycket och så framgångsrikt som vi har gjort, säger Rikard Gebart, professor och forskningsansvarig vid LTU Green Fuels anläggning.

Det är kampen mot ökningen av växthusgaser i atmosfären som gör att man vill bevara Green Fuels pilotanläggning i Piteå. Fokus för forskningsanläggningen, sedan Luleå tekniska universitet tog över den från Chemrec 2013, har varit att ersätta fossil olja med gröna bränslen för att bidra till att Sverige ska ha ett fossiloberoende transportsystem om 15 år.

I våras stängdes anläggningen och de 17 anställda varslades om uppsägning sedan Energimyndigheten inte ville skjuta till mer pengar därför att intresset från privata finansiärer inte var tillräckligt stort.

Men nu när LTU och Piteå kommun satsar, finns det tillräcklig finansiering för att rädda anläggningen. Övriga finansiärer är Energimyndigheten (4 miljoner), Aga, Smurfit Kappa, SP ETC och Domsjö Fabriker. Totalt handlar det om en kostnad på 8 miljoner för att kallställa anläggningen.