En vision för Norrbotten i Arktis

Luleå Utvecklingen i Arktis ger stora möjligheter för näringslivet i Norrbotten. Nu har en politisk plattform för Norrbottens roll i Arktis tagits fram. Under fredagen informerades utrikesminister Margot Wallström om initiativet i Norrbotten.

"Norrbottens politiska plattform för Arktis" är tänkt att vara ett strategiskt dokument för Norrbottens roll i utvecklingen i de arktiska områdena. Visionen som spikats är: ”Norrbotten – en attraktiv, hållbar och växande region mitt i det arktiska Europa”.

- Hittills har vi saknat regional förankring i de arktiska frågorna. Det håller på att ändras nu. Norrbotten håller på att bli en föregångsregion för alla regioner i hela det arktiska området, säger Sveriges ambassadör i Arktiska rådet, Andres Jato.

Han pekar på de satsningar som görs för att förena ekonomisk utveckling med ett starkt hållbarhetstänk, och tar som exempel stadsflytten i Kiruna och planerna på att göra stål utan kol som SSAB, LKAB och Vattenfall samarbetar om.

Vid ett telefonmöte under fredagen informerades utrikesminister Margot Wallström om initiativet från Norrbotten.

– De arktiska frågorna är fascinerande och otroligt viktiga. Vi måste lägga mer fokus på Arktis. Ni kommer att vara spjutspetsen här. En nationell strategi bör implementeras på det sätt man gör i den här plattformen, sa Margot Wallström vid mötet.

Utvecklingen i Arktis medför både hot och möjligheter. Klimatförändringen är det stora hotet. Det innebär samtidigt stora möjligheter för näringslivet i Norrbotten, som ligger långt framme både när det gäller kallt klimat och hållbarhetsfrågor.

– Geografin är en konkurrensfördel för näringslivet i Norrbotten. Både närheten och de produkter och innovationer vi utvecklar är viktiga för att skapa en hållbar utveckling, säger Kent Ögren, landstinget.

Kent Ögren, har tillsammans med Niklas Nordström, Luleå kommun, Agneta Lipkin, Kalix kommun och Robert Bernhardsson, Jokkmokks kommun, utgjort arbetsgruppen som tagit fram utkastet till Norrbottens politiska plattform för Arktis.

Till Arktis räknas de länder som ligger på eller norr om Polcirkeln: Sverige, Norge, Finland, Danmark (Grönland), Island, Kanada, USA (Alaska) och Ryssland.