Krönika

Far och flyg

Luleå Flyg är viktigt för Sverige och för Norrbotten, skriver Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare i veckans krönika.

Jag sitter på hotellrummet på Arlanda och funderar över mötet jag just haft med den nationella utredaren för flygskatt. En utredare som i sitt uppdrag ska söka ett system för skatt som ”uppmuntrar konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ”.

Dagen innan, i onsdags, träffades projektgruppen för Nordic Business Support i Tromsö, ett projekt med syfte att stötta små och medelstora företag att söka affärspartners i Finland eller Norge för att göra större och bättre affärer. Projektet är en del i vår nationella strategi att hitta tillväxten bland våra små och medelstora VOK företag, stötta de företag som Vill, Orkar och Kan, för att hitta nya marknader någon annan stans än där de gör sina affärer i dag. Ett arbete vi i vår projektgrupp ser som ett viktigt stöd för tillväxtstrategin i respektive land. Vi i projektgruppen har känt varandra i snart fem år och kan vara tydlig med vad som fungerar eller kanske ännu viktigare inte fungerar när vi stöttar våra regioners företag i deras internationalisering.

Till Tromsö kom vi alla med flyg. Ett flyg som kortade restiden med minst 7 timmar beroende val av transportslag. På kvällen tog jag flyget från Tromsö till Stockholm för att i dag kunna möta vår nationella utredare för flygskatt och där försöka förklara hur nödvändigt det är för oss som har långa avstånd till våra marknader att kunna nyttja ett smart och effektivt sätt att nå våra handelspartners.

Ibland undrar jag över hur spretigt det kan bli i en nationell strategi. Självklart förstår jag miljöutmaningarna, men svenska flygets del av de globala utsläppen är mindre än en promille och minskar stadigt. Samtidigt har Svenskt Flyg räknat ut att med en flygskatt i samma nivå som fanns under tidigt 90-tal riskerar vi i Norr- och Västerbotten 850 jobb, jobb som i dag finns i företag som idkar sin handel någon annan stans än på hemmaplan. Fler än 100.000 personer nyttjar flyget dagligen i Sverige.

Sverige och kanske framförallt vi i norr, tillhör en grupp av länder som absolut är beroende av internationell handel. Nästan 50 % av vår BNP är relaterat till utrikeshandel, en andel som växt de senaste 20 åren och som vår regering vill ska växa ytterligare.

Då kan man fundera över vad införandet av en flygskatt skulle innebära:

- Skulle projekt gruppen ha träffats i Tromsö för att förbereda större och bättre affärer för våra små och medelstora företag?

- Skulle jag ha kunnat ta mig till Stockholm för att i ett demokratiskt styrt land redovisa norra Sveriges inställning kring riskerna med införandet av en flygskatt. (Jag kommer lämna en skrivelse undertecknad av 102 företrädare från näringslivet och det offentliga)

- Skulle våra små och medelstora företag i norra Finland Norge och Sverige söka samarbetspartners i norr för att utveckla sina företag så de kan bidra till regionernas tillväxt?

- Skulle 100.000 personer dagligen använda flyget för tillväxt i Sverige?

Knappast………

Flyg är viktigt om vi ska utveckla hela landet, hela Europa, skapa mer välfärd globalt.

Men för min del även för att kunna komma hem till Norrbotten efter att påverkat vår nationella utredare för flygskatt.

Robert Forsberg

Internationell Handel, Norrbottens Handelskammare