Sex företag får halv miljon var

Luleå Sex företag i norra Sveriges inkubator Arctic Business Incubator, ABI, får en halv miljon kronor var i finansiering från den nya gruv- och mineralsatsningen EIT Rawmaterials North AB.

Sex av tio bolag som beviljats finansiering i satsningen är medlemmar i ABI. Fyra är Luleåföretag och två är verksamma i Skellefteå.

- Det är mycket positivt att EIT Rawmaterials etablerat sig här i Luleå - och att vi så snabbt kunnat få in nytt kapital till våra medlemsföretag. Den här satsningen öppnar dörrar till många intressanta aktörer både inom näringsliv och bland universiteten i Europa, säger Jens Lundström vd ABI.

De sex företagen är:

Combolt AB som har utvecklat en ny teknik inom fästelement. Den nya metoden kan ersätta muttrar och skruvar som förenklar fastsättning och håller ihop vid vibrationer.

eMaintenance365 AB med rötterna från Luleå tekniska universitet har utvecklat ett intelligent datasystem för övervakning av bland annat järnväg. www.emaintenance365.com

Innan AB erbjuder väg- och brandsäkerhetsutbildningar genom virtual reality (VR). I virtuella miljöer kan deltagarna öva sina säkerhetskunskaper utan att utsättas för fara. www.innan.nu

Northern Mining Products AB har utvecklat en ny typ av dynamisk bergbult till gruvindustrin som bidrar till förbättrad arbetsplatssäkerhet för gruvarbetare och är avsedd för gruvor och tunnlar med seismisk aktivitet. www.northern-mining.se

Sustainalube AB har genom forskning vid LTU utvecklat en helt ny oljefri teknologi för smörjmedel, vilket gör den miljövänligare än traditionella biosmörjmedel. Smörjmedlet för sågkedjor används redan idag i skogsmaskiner. www.sustainalube.com

TLight AB har utvecklat en unik metod att för att identifiera mineraler och ädelstenar. 

EIT Rawmaterials är en stor satsning på innovation inom gruv- och mineralsektorn och består av 120 partners från 22 länder i Europa. Uppdraget är att stärka den europeiska råvaruindustrin genom att bygga nätverk och stärka relationerna mellan aktörer inom näringsliv, forskning och högre utbildning. En del i satsningen är att finansiera start-ups och större innovationsprojekt.

Annons