Norrbotten åtta på vindkraft

Luleå I Norrbotten finns 152 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 354 megawatt. Det placerar Norrbotten på åttonde plats på vindkraftslistan, Svensk Vindenergis ranking av Sveriges 21 län.

Mest vindkraft i Norrbotten har Piteå, därefter kommer Gällivare.

2015 var ett vindrikt år. Elproduktionen med vindkraft ökade med 72 procent i Norrbotten, från 0,5 terawattimmar till 0,9 terawattimmar.

Vindkraften producerade el motsvarande 12 procent av den svenska elanvändningen under 2015. Antalet vindkraftverk i Sverige ökade i fjol med 214Vid årets slut fanns det 3.174 vindkraftverk i Sverige. I hela landet finns nu vindkraft i 176 av landets 290 kommuner. 114 kommuner saknar helt vindkraft.

− År 2040 ska hela Sveriges elproduktion vara 100 procent förnybar, enligt den blocköverskridande energiöverenskommelsen som presenterades i juni. Vindkraften i Norrbotten är en mycket viktig del i denna omställning, säger Charlotte Unger Larson, vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi.