Jokkmokk planerar för datacenter

Jokkmokk I en studie som gjorts skissas på möjligheten att etablera en datahall i Jokkmokk.

Rapporten beskriver att Jokkmokk har goda förutsättningar för datahallsetableringar. I likhet med Luleå och Boden har man billig energi, ett stabilt elnät och kallt klimat.

Man pekar på att Porjus industrihus är en lämplig lokal för en serverhall. Projektet kallas Jokkmokk Hydropower Sites och är kostnadsberäknat till 4,7 miljoner kronor, varav lokalanpassning utgör 1,1 miljoner.

Arbetet med rapporten har letts av Anders Granberg, Luleå, och arbetsgruppen har haft deltagare från Jokkmokks kommun, näringslivsbolaget Strukturum och Vattenfall.