Klart för ny flyglinje i norr

Luleå Vid landstingsfullmäktige under tisdagen beslutades att landstinget avsätter 25 miljoner kronor under fem år till en flyglinje på sträckan Uleåborg - Luleå - Tromsö.

Beslutet innebär att landstinget blir delägare i Arctic Link AB, bildat av Norrbottens handelskammare service AB. För 8.000 kronor blir landstinget 16 procentig ägare.

Dessutom avsätts 25 miljoner kronor under fem år för förlusttäckning, under förutsättning att Troms fylkeskommun och Uleåborg stad satsar lika mycket.

Flyglinjens tillkomst är ett resultat av samarbetet mellan de tre regionerna. Tidigare försök med en tvärförbindelse i norr har avslutats på grund av dålig lönsamhet. Nu görs bedömningen att stora investeringar i industrin och ökat behov av samarbete mellan universitet och myndigheter, medför en större efterfrågan på en flygförbindelse mellan Nordnorge, Norrbotten och Uleåborg.

Annons