Lawter blir delägare i Sunpine

Piteå Det belgiska företaget Lawter går in som delägare i biodieselföretaget Sunpine i Piteå.

Lawter och Sunpine har i flera år samarbetat om planerna på en hartsfabrik, som ska bli Europas största förädlingsenhet för harts. I planerna har ingått ett delägarskap.

Nu är investeringen beslutad och Lawter går in som delägare.

- Vi är mycket glada över avtalet med Lawter som ger oss ytterligare ett ben att stå på och dessutom 10 nya arbetstillfällen vid vår anläggning på Haraholmen i Piteå. Det är också en styrka att tillverkningen av den nya produkten – harts – gör oss mindre beroende av olika typer av politiska beslut. Nu uppgraderar vi anläggningen och tar nästa steg i utvecklingen att bli ett fullskaligt bioraffinaderi, säger Magnus Edin, vd för Sunpine i ett pressmeddelande.

Den nya anläggningen ska tas i drift hösten 2015. Hartsen som ska produceras ska vidareförädlas i Lawters fabrik i Belgien och bli en produkt som används vid tillverkning av tryckfärger, lim och bio-olja som används som energiråvara i pappersindustrin.

Sunpine är Sveriges ledande biodieselföretag. Lawter är dotterbolag till Harima Chemical Group. 

 

 

Annons