Norrgasol vill investera 450 miljoner i ny terminal

Piteå Norrgasol ansöker om att få bygga en LNG-terminal på Haraholmen i Piteå, en investering på 450 miljoner kronor.

Det handlar om att frysa ned naturgas för att göra den lättare att transportera. LNG betyrder liquefied natural gas.

Intresset för naturgas ökar och i Piteå finns redan en infrastruktur som passar en LNG-terminal.

– Vår befintliga verksamhet ger klara fördelar i tillståndsprocessen och den nya LNG-satsningen bedöms kunna inrymmas i befintliga kommunala planer, säger Tore Degerfalk, vd för Norrgasol.

När miljötillståndet är klart ska man hitta intressenter för drift och distribution av naturgasen.

Norrgasol, där Piteå Energi är delägare, ägar industrifastigheter på Haraholmen som hyrs ut till företag. Man äger en bergrumsanläggning där Statoil och Pteå Energi lagrar gasol.

Annons