Jennie Hellman konsultchef på Relitor Engineering

Luleå Jennie Hellman blir konsultchef på Luleåföretaget Relitor Engineering dit hon återkommer efter tio år i andra verksamheter.

Relitor Engineering anställer en konsultchef som en del i företagets satsning att spela en större roll i framväxten av de nya industrierna i norra Sverige.

- Jennie är ett bekant ansikte för många av våra medarbetare då hon varit anställd hos oss tidigare, då som konstruktör och beräkningsingenjör inom processindustrin, säger bolagets vd Per Nilsson.

Under de tio år som gått sedan Jennie Hellman arbetade på Relitor har hon arbetat med underhåll inom kraftvärme, sågverk och vattenkraft, som underhållschef. Som ny konsultchef på Relitor har hon både en operativ och en strategisk uppgift. 

- Den operativa delen har ett stort fokus på medarbetaren och att hantera de utmaningar och möjligheter vi ställs inför i vardagen. Sedan har jag även ett strategiskt uppdrag som handlar om att blicka utåt och framåt för att förstå var våra kunder inom industrin, och därmed vi som företag, är på väg och vad som krävs för att nå dit på bästa sätt, säger Jennie Hellman.

Relitor Engineering AB är ett teknikkonsultföretag inom process, maskin och beräkning, och en partner inom anläggningskonstruktion för norra Sveriges industrier. Bolaget har 25 anställda i Luleå och över 30 års erfarenhet av konstruktion till stålverk, mekaniska verkstäder och processindustrier framförallt i  Norrbotten och Västerbotten.