Göran Hedemalm får Filmsparken

Luleå Årets mottagare av Filmpool Nords pris Filmsparken är Göran Hedemalm, under många delägare av och vd för produktionsbolaget Massa Media.

Massa Media, grundat i Piteå, producerar radio och tv, med public servicebolagen Sveriges Radio, SVT, och Utbildningsradion som främsta kunder. Det är ett av de större bolagen i landet som arbetar med både tv och radio. Företaget har genom åren producerat många uppmärksammade radio- och tv-program. Bland annat barnprogram på minoritetsspråk, dokumentärer och dokumentärserier. 

- Det här har varit min passion genom yrkeslivet, att se till att historierna från vår region når en nationell och internationell publik. För om inte vi som bor här berättar dem, så är det ingen annan som kommer att göra det heller. Vi har en fantastisk historia och en mångkultur som få andra ställen har i Sverige. Det måste vi berätta om, säger Göran Hedemalm.

Göran Hedemalm får också priset för att i många år stöttat nya talanger och programmakare med rådgivning och vägledning, vilket bidragit till att många nya aktörer i film- och tv-branschen i Norrbotten utvecklats.

Det var så Massa Media startade 2006. Göran Hedemalm, som då var chef för SR Norrbotten, uppmuntrade en av de anställda, Li Skarin, att starta och driva ett nytt produktionsbolag i Norrbotten. De senaste tio åren har Göran Hedemalm varit delägare. Nu har han klivit av och Li Skarin fortsätter som ensamägare av Massa Media.

Filmsparken delas varje år ut av Filmpool Nord, Luleå kommun och Sparbanken Nord. Det går till en person eller insats som är betydelsefull inom film och tv eller filmkultur i Norrbotten. Priset utgörs av 30.000 kronor och en miniatyrspark.