Hybrit först i världen med vätgasreducerad järnsvamp

Luleå Hybrit i Luleå har nu producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp i kontinuerlig drift vid pilotanläggningen i Luleå.

Testproduktionen, 100 ton, visar att det går att reducera järnmalm med fossilfri vätgas i pilotskala. Det innebär också att Hybrits tidsplan fortfarande gäller.

– Det är ett stort genombrott, för oss och hela den globala järn- och stålindustrin. LKAB är framtidens leverantör av järnsvamp och det här är ett avgörande steg i rätt riktning. Framstegen med Hybrit ger oss möjlighet att hålla takten i vår omställning och redan 2026 inleder vi övergången till produktion i industriell skala med en första demonstrationsanläggning i Gällivare, säger Jan Moström, vd och koncernchef i LKAB, tillsammans med SSAB och Vattenfall delägare i Hybrit. 

Utvecklingen av produktionen av fossilfritt stål går enligt plan. Det stora hotet är elförsörjningen i framtiden. Att framställa vätgas kräver stora mängder el. Efterfrågan på el kommer att öka när fler och fler verksamheter ställer om.

- Vi skulle kunna hamna i en situation där efterfrågan på el succesivt fram till 2045 fördubblas. Det har vi goda möjligheter att tillgodose men det kräver dramatiskt förkortade och förenklade beslutsprocesser när det gäller elnät och byggnation av ny elproduktion, sa Anna Borg, vd för Vattenfall.

LKAB:s vd Jan Moström tog också upp behovet av snabbare tillståndsprocesser:

- Annars kommer det inte att gå.

Den vätgas som används i direktreduktionsprocessen produceras genom elektrolys av vatten med fossilfri el, och kan användas direkt eller lagras för senare bruk. I maj påbörjade Hybrit bygget av ett vätgaslager i pilotskala i anslutning till pilotanläggningen för direktreduktion i Luleå.