Luleå Energi och Scania satsar på superladdare

Luleå Luleå Energi och Scania har byggt en laddstation med en superladdare med en effekt på 175 kilowatt som klarar att ladda även tunga lastbilar.

Det blir den nordligaste publika laddstationen med den effekten i landet. De nu vanliga laddstationerna har en effekt på 25-50 kilowatt.

- Elektrifiering av fordonsflottan, inom såväl privat- som transportsektorn, är verkligen under utveckling och vi behöver därför redan nu skapa förutsättningar för den omställningen. Vår roll som möjliggörare i dessa frågor är viktig för Luleås utveckling, säger Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi.

Vid den nya laddstationen på Energigränd på Porsön, i nära anslutning till Scania Ferruform och Luleå Energi kan man ladda både personbilar och tunga transportfordon. Stationen som ligger på Scanias mark är utbyggbar.

-Scanias strävan är att vara ledande inom hållbara transporter och satsar stora resurser på elektrifiering. I omställningen till elektriska lastbilar och bussar ingår också att skapa förutsättningar för laddning av fordonen. Därför välkomnar och uppmuntrar vi initiativ som detta samarbete, som är ett utmärkt exempel på partnerskap som behövs för att möjliggöra uppbyggnaden av en laddinfrastruktur, säger Scania Ferruforms vd Jan Trolleberg.