Designat Ljus på domkyrkan

Luleå Luleåföretaget Designat Ljus Europa AB väcker uppmärksamhet med sin ljusdesign över hela Sverige. Senaste ljussättningen är domkyrkan i Luleå.

I Luleå har de fått NBF-tornet i kvarteret Hackspetten att synas, Södra hamnplan att leva och gett Bryggeriet en mer levande framtoning. 

Designat Ljus vill skapa variation och spänning åt monotona miljöer genom ljussättning, både inom- och utomhus.  

– Vi arbetar ofta med arkitekter och i ett av projekten som vi också håller på med just nu samarbetar vi med a och d arkitektkontor som har vunnit en tävling om att gestalta den nya pumpstationen som ska uppföras på Skutviken, säger Jan Forsmark, ägare och ljusdesigner.

Medan a och d tar har tagit fram den skulpturala formen tar Designat Ljus hand om belysnings-konceptet. Det är många trafikanter som har upplevt grävandet i hörnet av Skutviken som störande, men Jan Forsmark lovar att resultatet kommer att bli bra.

– För att ljussätta pumpstationens fasad arbetar vi med en armatur som går att programmera i tid och ljusstyrka, och på så vis skapar vi mjuka, böljande rörelser av ljus över den ribbliknande fasaden.

Arkitektens Niklas Granljungs vinnande bidrag ”Havsstrand” är utformad som en skulptur med ett böljande vågmönster i corténsstål. Pumpstationen beräknas att vara färdig till hösten och kommer att vara sex meter hög.

– När jag började arbeta som elkonsult 1985 fanns det inget som hette ljusdesign, men tack vare den enorma teknikutvecklingen vi har haft av nya ljuskällor så finns idag helt andra förutsättningar att ljussätta vår omgivning vilket lett till att behovet av kunniga ljusdesigners idag är stort.

För fem år sedan vågade Jan Forsmark ta steget vidare och lämnade tjänsten som belysningskonsult på Ramböll för att starta Designat Ljus. I dag har han två anställda och trivs bra med livet som egenföretagare.

– 2012 vann jag Svenska ljuspriset för belysningen på Svedjebron i Boden och det var roligt att bli uppmärksammad. Allt har rullat på sedan starten och nu har jag även möjlighet att fokusera ännu mer på belysningsprojekt än jag kunde som anställd.