Pressmeddelanden

Förlängda restriktioner för inomhusträning

Smittläget är allvarligt och den uppmaning som regeringen tidigare riktat till kommuner och regioner förlängs därför till 1 april. Det innebär att Piteå kommun kommer att hålla simhallar och inomhusanläggningar stängda. Som tidigare omfattar det ...

En tyst och cool vän att lita på alla dagar i veckan

En hållbar vänskap är lojal, pålitlig och uthållig men även fylld av goda stunder och några tystnadslöften. Dessa egenskaper har vi velat implementera i våra nya kyl- och frysskåp i 7000-serien. Vi tror du kan hitta en ny bästis här för matnyttig ...

Nu öppnar biljettbokningen till Ingenjörsdagen Online Edition 2021

Nu öppnar biljettbokningen till Ingenjörsdagen Online Edition 2021. Det blir en dag med strålkastarljuset riktat mot ingenjörerna och de framgångar som redan skapats men även en blick in i framtiden och den teknik och de lösningar som kommer göra ...

Besiktning av Norrstrands fotbollshall

Arbetsgruppen som leder den fortsatta processen med Norrstrands fotbollshall har besiktigat skadorna efter att området i anslutning till ventilationsutrymmena är avskottat och skadorna frilagda med hjälp av varmvatten.

Hydroscand utökar sortimentet med digital manometer för hydraulik

Nu utökar Hydroscand sortimentet av mätutrustning för hydraulik men en ny digital manometer. En mätare som klarar av att lagra tidigare värden och är ett smidigt verktyg för att diagnostisera såväl stationära som mobila hydrauliska applikationer.

Ny entreprenör etablerar sig i Piteå skärgård

Piteå kommun har upphandlat båttransfer och drift av uthyrningsstugorna i Piteå skärgård för att ge fler möjlighet att semestra i skärgården. Det är nu klart att företaget Nordisk Sjötaxi vunnit upphandlingen.

Hans Magnusson årets brobyggare

På Metalliska Materials årliga programkonferens blev Hans Magnusson, Swerim utsedd till årets brobyggare 2021.

Ökat fokus på politik under Business Arena

Business Arena presenterar under 2021 en ny satsning där vi adresserar de viktigaste politiska frågeställningarna ur ett regionalt perspektiv. Premiären äger rum på Business Arena Norr 20 april. Det blir initierade samtal med tongivande politiker ...

High Coast Distillery AB redovisar rekordresultat 2020

High Coast Distillery AB presenterar ett rekordresultat, 4344 tkr (-766 tkr), för räkenskapsåret 2020. Resultatet är drivet av bra kostnadskontroll och stark produktmix.

Risk för brist på flygteknisk personal

TYAs färska skolledarrapport, som genomförts första gången för flyg, visar att skolorna upplevt ett ökat söktryck, få avhopp och hög andel med godkänd examen. Men det var innan pandemin slog till på allvar och i princip stängde ner luftfarten i S ...