Pressmeddelanden

R-Line/Lulebuss blir Via Luleå Resor

R-Line/Lulebuss byter namn till Via Luleå Resor. - Namnbytet är ett led i vår långsiktiga marknadsstrategi. Vi kommer att fortsätta spinna vidare på det koncept som de tidigare ägarna arbetat fram med grupp– och temaresor men vi kommer framför allt [...]

Trumbäcken och PiteEnergi satsar på laddstolpar i Piteå

Bostadsbolaget Trumbäcken bygger laddplatser vid sina fastigheter i samarbete med PiteEnergi. Det är totalt 14 laddplatser på Durrnäs, Furuberget och i Centrum och arbetet väntas vara klart till sommaren.

Ansträngt pandemiläge i förskola och skola – öppettiderna begränsas i förskola och fritidshem

Situationen i förskolan och skolans verksamheter är nu så ansträngd på grund av pandemin att skolchefen beslutat att begränsa öppettiderna i förskola och fritidshem för att klara bemanningen. Beslutet gäller i första hand från 31 januari till och ...

Klassiker från Polarbröd kommer åter till brödhyllorna

I samband med att produktionen i det nya bageriet i Älvsbyn kommit igång och utvecklas kommer allt fler av Polarbröds original tillbaka till butikerna. Redan nu kan konsumenter hitta både Jubileumskaka och Havretrippel i brödhyllorna – och mer vä ...

Snabbare hållbarhetsomställning med Greenably.se

Greenably.se som skapar nya affärer, möten och partnerskap inom hållbarhetomställningen lanseras av Energikontor Norr och skånska WIN.Hållbarhetsomställningen är en högaktuell fråga och behovet av att hitta snabba och relevanta lösningar på både ...

Starkt 2021 för byggmaterialhandeln

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 14 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Totalt under året u ...

Nytt grepp underlättar för mötet mellan unga och politiker

Unga frågar är en av metoderna som kommunens politiker använder sig av för att samtala med unga och lyssna på deras tankar, idéer och synpunkter. Nu tar kommunen ett nytt grepp kring detta och erbjuder flexiblare möjligheter för skolor att bjuda ...

Expertlista: Forskare om Kallak

Frågan om eventuell järnmalmsbrytning i Kallak/Gállok i Jokkmokks kommun är högaktuell. Luleå tekniska universitet har forskare som ur olika perspektiv kan belysa och svara på frågor gällande Kallak.

Molndata slukar el – nytt forskningssamarbete mellan Umeå universitet och Ericsson

År 2030 kommer molntjänster världen över att kräva nio procent av all elförsörjning. Att effektivisera dessa anläggningar är brådskande men hittills har forskarna inte haft tillgång till systemen. Nu öppnar Ericsson Research Data Center upp för f ...

Ny position om smarta fartyg – människan fortsatt i centrum

Svensk Sjöfart har uppdaterat föreningens position om smarta fartyg. Positionen tar avstamp i rederiers behov för att öka effektiviteten, säkerheten och uppnå målet om en hållbar sjöfart.