Studenter från yrkesprogram populära

Luleå De som läser vid gymnasiets yrkesprogram har goda chanser till jobb, de är efterfrågade hos företagen. Fick företagen bestämma skulle 40 procent av eleverna ta examen från yrkesprogram och börja arbeta efter gymnasiet.

De närmaste veckorna ska cirka 2.500 niondeklassare och deras föräldrar välja gymnasieutbildning. Svenskt Näringsliv ser gärna att fler väljer yrkesprogram.

Idag är det ungefär var tredje elev som går ut ett yrkesprogram på gymnasiet. Samtidigt hämmas företagens utveckling av svårigheten att hitta medarbetare med rätt kompetens.

- Vi har nästan alltid vakanta tjänster och det är lätt att få jobb efter gymnasiets Industritekniska program, säger Mikael Pudas, vd på NMV Group.

Enligt Svenskt Näringsliv i Norrbotten letar företagen efter medarbetare med utbildningsbakgrund från gymnasieskolans yrkesprogram vid mer än hälften av alla rekryteringar.

- Ett yrkesprogram leder ofta till ett jobb direkt efter studenten och möjligheterna att utvecklas i yrkeslivet är goda. För många kan ett yrkesprogram vara ett bättre val än ett högskoleförberedande program, säger Hans Andersson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Norrbotten.

Enligt Svenskt Näringsliv har kommunerna en viktig roll när det gäller att matcha utbildningar mot företagens rekryteringsbehov.

– Jag vill lyfta Boden som ett gott exempel där man satt en gemensam vision om att skapa ett spelkluster. Hit har lockats företag inom spel- och gameingindustrin och numera finns också Game Dev-programmet på Björknäsgymnasiet, säger Hans Andersson.

Annons