Jämställdheten bland vd:ar störst i Norrbotten

Luleå I Norrbotten har mer än vart fjärde aktiebolag en kvinnlig vd. Det är bäst i Sverige.

Det är Bolagsverket som sammanställt statistik över könsfördelningen på vd-posterna i aktiebolag.

I Norrbotten har 28 procent av aktiebolagen en kvinnlig vd. Snittet i landet är 22 procent. I botten ligger Kalmar län och Halland, med en andel på 14 respektive 15 procent.

Fortfarande är könsfördelningen ojämn och det går långsamt framåt. På riksnivå har andelen kvinnliga vd:ar i aktiebolag ökat från 17 procent 2013 till 22 procent 2021. Så här ser könsfördelningen ut i olika delar av landet:

Annons