Debatt

Ny isbrytarflotta avgörande för konkurrenskraften framåt

Debatt Näringslivet i Norrbotten har genom Norrbottens Handelskammares logistikråd skrivit ett öppet brev till regeringen om behovet av snabbt besked om finansieringen av nya isbrytare.

Till infrastrukturminister Tomas Eneroth och generaldirektör Katarina Norén, Sjöfartsverket.

En unik samhällsomvandling pågår och hela världens blickar riktas mot norra Sverige. En framtidsinriktad och hållbar industri växer fram och näringslivet investerar fram till år 2040 cirka 1.070 miljarder i Sveriges sju nordligaste regioner. Investeringar görs i ny klimatsmart teknik och omställning mot en hållbar produktion.

För att investeringarna ska nå sin fulla potential krävs hållbar infrastruktur som klarar av en ökad mängd gods. Hamnarna i Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå växlar därför upp och investerar cirka 6 miljarder kronor i utökad och förbättrad hamninfrastruktur. Deras verksamheter och service utvecklas för att tillgodose nuvarande och kommande behov från befintliga och nya kunder. Även rederier vänder blickarna mot norr och investerar i nya klimatsmarta fartyg som ska bli en del av de hållbara värdekedjorna i Bottenviken och världen.

För att vår industri fortsatt ska kunna vara hållbar och konkurrenskraftig krävs tillgänglighet, öppna farleder och en effektiv sjöfart även på vintern när vattenvägarna är frusna. Detta förutsätter en pålitlig och effektiv isbrytning. Vår nuvarande isbrytarflotta har passerat bäst före datum. För att vi ska kunna klara det ökade godsflödet och att investeringarna i industrin ska ge maximal utväxling måste beslut om finansiering av nya isbrytare ske nu. Dessutom måste lotsverksamheten behovsanpassas och effektiviseras för att upprätthålla en hög tillgänglighet för farleder och hamnar.

Sjöfartsverket kommer att behöva höja sina avgifter drastiskt om inte investeringar i nya isbrytare sker med statliga anslag! Vi är oroade för en motsatt effekt, förflyttning av gods från sjö till väg och i värsta fall, där alternativ till sjö saknas, att våra varor står kvar på kaj under vinterhalvåret. Därför är det av högsta vikt att vinterväghållning på sjövägen, det vill säga isbrytning, alltid fungerar. Vi ser också positivt på utökat samarbete med våra grannar i öst, Finland i denna fråga.

Vi behöver omgående besked av regeringen om hur nya isbrytare ska finansieras, så att Sjöfartsverket kan gå vidare med att upphandla dessa. Isbrytning bör liksom snöröjning av väg och järnväg finansieras via statliga anslag för att uppnå konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Hela transportsystemet behöver likartade förutsättningar och villkor för att uppnå flödeseffektivitet och för att skapa incitament för att välja det mest hållbara transportalternativet.

Linda Nilsson, Ordförande Norrbottens Handelskammares Logistikråd

Peter Löfgren, BillerudKorsnäs AB

Per Henriksson, Ferruform AB (Scania Luleå)

John Lundborg, Gestamp Hardtech AB

Jan Lundgren, LKAB

Sofia Franzén, Lindbäcks Bygg AB

Roger Lindgren, SSAB

Johan Granberg, Polarbröd AB

Lars Wallgren Kaunis Iron AB

Martin Bergvall, SCA Munksund AB

Lina Danielsson, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB

Roger Bergman, Stenvalls Trä AB

Anton Öberg, Älvsbyhus AB

Henrik Henriksson, H2 Green Steel AB

Peter Carlsson, Northvolt AB

Ulrika Nilsson, Piteå Hamn

Christer Wallin, Kalix Hamn

Henrik Vuorinen, Luleå Hamn

Lars Widelund, Port of Skellefteå

Peter Mörtlund, Shorelink AB

Ragnar Johansson, Wallenius Sol

Annons