Öppet brev till politiker om domen mot LKAB

Luleå Norrbottens Handelskammare skriver öppet brev till de folkvalda politikerna i norra Sverige. I brevet ställs frågan hur politikerna tänker agera när det gäller myndighetsutövning och tillståndsprocesser. Detta med anledning av att Mark- och miljödomstolen efter tre år avvisade LKAB:s ansökan om effektivisering av brytningen på grund av en formalitet. 

Så här skriver Norrbottens Handelskammare i det öppna brevet som skickats till 34 riksdagsledamöter i norra Sverige:

Det är med stor indignation vi läser i media hur mark och miljödomstolen avfärdar LKAB:s ansökan för den befintliga gruv-verksamheten. Att efter åratal av kompletteringar och ytterligare utredningar få ett avslag på grund av formalia och processdetaljer, i stället för miljö- och samhällsnytta är för oss totalt världsfrånvänt.

Hela världen arbetar med den gröna omställningen. Klimatet är i fokus och stora, snabba omställningar för hela industrivärlden måste genomföras nu, inte i morgon. Det är nu det sker, det är nu omställningen måste till. 

Att Sverige som industrination, med gruv och stålnäringen i fokus, får ett globalt intresse för den väg vi är på väg att ta kan ses i all världens media. Sverige är skyltfönstret mot övriga världen för en grön hållbar omställning. 

Att då ha en nationell process som efter år av förberedande arbeten får ett avslag på grund av formalia är inte värt en rättsstat.  

Vi frågar hur NI som våra folkvalda företrädare kommer att agera och har agerat för att påverka och anpassa den process som skall leda vår nation in i det framtida hållbara industrisamhället?

Nu är tid för modiga, beslutsföra politiker som kommer med partiöverskridande överenskommelser kring myndighetsutövning och tillståndsprocesser.

Inväntar er återkoppling i frågan.

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare

 

Annons