Arbetstillfällen, boendet och naturen kan få fler att flytta norrut

Luleå Var tredje svensk ser ljusare på Norrlands framtid än på övriga Sveriges. Nya arbetstillfällen, goda boendemöjligheter och vacker natur är de viktigaste tillgångarna för att få fler att vilja flytta norrut.

Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Magnolia Bostad.

De stora investeringarna har ökat intresset för de nordligaste länen. Bland de som idag inte bor i Norrland uppger fyra procent, motsvarande cirka 350.000, att det är ganska eller mycket sannolikt att de kommer att flytta till Norrland inom tre år. Samtidigt uppger hela 91 procent av norrlänningarna själva att det är ganska eller mycket osannolikt att de kommer att lämna Norrland.

- Synen på norra Sverige håller på att förändras i snabb takt, vilket också bekräftas av Novus undersökning. Vi på Magnolia Bostad märker av en spirande och stark tro på Norrland som en attraktiv plats för såväl boende, jobb och fritid, säger Johan Tengelin, vd på Magnolia Bostad.

Enligt undersökningen uppger en av fyra svenskar som inte bor i Norrland idag att tillgången till ett rikare natur- och friluftsliv är en av Norrlands styrkor. Även jobb, privatekonomi och boende är viktiga faktorer för att få fler att flytta hit.

- Nya jobb kräver fler bostäder. Samtidigt vet vi att bostadsbristen som finns på många håll i Norrland oroar många. Förväntningarna på en väl fungerande bostadsmarknad är nämligen högt ställda. Här gäller det att utvecklingen av hållbara och attraktiva bostäder går hand i hand med de olika industrisatsningarna som görs, säger Johan Tengelin.

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt gjordes 1.007 webbintervjuer med personer 18–79 år under perioden 28 oktober – 3 november 2021.