IVL etablerar sig i Skellefteå

Skellefteå Miljöforskningsinstitutet IVL utökar verksamheten med ett kontor för norra Sverige som placeras i Skellefteå.

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar redan nu med miljömätningar och tillståndsprocesser i norra Sverige. Man är också med i flera forskning- och innovationsprojekt inom klimat- och energiområdet. Den nya satsningen i norr ska förstärka det arbetet.

– Vi vill vi bidra med forskning och kompetens som stöttar den samhällsomvandling som Sverige står inför, där vi fram till 2030 ska mer än halvera våra klimatutsläpp och till 2045 nå nettonollutsläpp. Det driver fram stora satsningar på ny teknik med förnybara energilösningar och i den omställningen är norra Sverige en viktig region, säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska Miljöinstitutet.

Aurora Pelli blir ansvarig för det nya kontoret i Skellefteå. Hon kommer närmast från Region Västerbotten där hon har ansvarat för näringslivsfrågor och utbildning. 

Det nya kontoret ska ansvara för IVL:s verksamhet i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse, grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar institutet med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både i Sverige och internationellt. IVL har sedan tidigare kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Beijing, Mumbai och Fiskebäckskil.

Annons