Jättelock lyfts på plats

Piteå Nu lyfts taket på till en jättecistern på Haraholmen.

Piteåföretagen Wibax och Sunpine samarbetar om transporter och lagring av produkter som Sunpine använder när man framställer biodrivmedel. En del av samarbetet är att Sunpine hyr en cistern på Haraholmen av Wibax. Där pågår nu ett renoveringsprojekt.

Förutom byte av rör och anslutningar installeras också ett nytt system för omrörning och uppvärmning. Cisternen har fått ny botten och nytt inre skikt i syrafast stål. 

Det mest spektakulära steget i renoveringen är bytet av cisterntaket, ett jättelock som är 33 meter i diameter och väger 120 ton. Cisternen rymmer cirka 18.000 kubikmeter och där lagras tallolja och råtalldiesel.

I renoveringsprojektet deltar också Relitor, Ivab och Afry.

 

Annons