Fortsatt nedgång för restaurangerna

Luleå Samtliga restaurangkategorier hade en försäljningsminskning under första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol.

Hotellrestauranger hade den största nedgången följt av nöjesrestauranger.

Totalt minskade restaurangförsäljningen med 32,3 procent under första kvartalet. Hotellrestauranger minskade med 66,5 procent och nöjesrestauranger med 59,8 procent. Personalrestauranger minskade med 42,4 procent, trafiknära restauranger med 39,3 procent, kaféer och konditorier med 25,4 procent. 

Bäst klarade sig snabbmatsrestauranger som minskade med måttliga 3,0 procent.

I löpande priser minskade restaurangförsäljningen totalt med 31,1 procent

Det är SCB som presenterar statistiken. Den tas fram i samarbete med Visita, Daglivaruleverantörers Förbund och Livsmedelsgrossisterna.