Sunpines nya fabrik igång

Piteå Nu är produktionen igång i Sunpines nya fabrik på Haraholmen i Piteå.

Under 2020 har Sunpine byggt en helt ny fabrik intill den befintliga fabriken på Haraholmen. Nu är den nya fabriken klar att leverera hållbar talldiesel som bidrar till Sveriges gröna omställning. En småskalig provdrift är igång.

– Det har varit ett projekt med fantastiskt fint lagarbete. Att bygga en ny fabrik intill en anläggning som är i full drift är en komplex uppgift. Byggställningar, kranar, maskiner och byggarbetare behöver få utrymme att fungera – utan att störa pågående produktion. Dessutom skulle den nya fabriken byggas ihop med den befintliga inför en uppstart, säger Ulrika Hagman, projektledare för investeringar på Sunpine.

Ulrika Hagman och Andreas Bäckström har varit ytterst ansvariga för projektet med den nya fabriken. Planen var att börja bygga under våren för att ha gynnsamma väderförhållanden under bygget. Men så blev det inte.

Miljötillståndet överklagades och månaderna gick, hösten närmade sig. Vintern blev mild, men bygget påverkades av pandemin. Teamet i Italien kunde inte komma till Sverige på grund av reserestriktioner.

– Det är inga små utmaningar som projektteamet tvingats hantera. Dessutom fick vi ju handskas med ett försenat miljötillstånd, vinterbygge och en global pandemi. Trots detta har vi nu en helt ny fabrik på plats. Det är otroligt bra jobbat av alla inblandade, säger David Öquist, vd på Sunpine.

Sunpine är världsledande när det gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från Sunpine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. Sunpine ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

Sunpines nya fabrik på Haraholmen. Foto: Sunpine

Annons