Nolia tvingas säga upp personal

Piteå Nolia AB tvingas säga upp personal för att förbereda sig för framtiden. Tre fjärdedelar av personalen ska sägas upp.

Sedan pandemin först stängde möjligheterna till mässor och sedan minskade möjligheterna till konferenser har två av Nolias starkaste fundament närmast försvunnit. Det kommande året ser osäkert ut och för att möta en ny situation planerar företaget att säga upp personal.

– Vi måste rigga framtidens Nolia. Det innebär förändringar i hur dagens Nolia ser ut, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia AB.

Lyckat omställningsarbete i form av ökat externt konsultarbete, som byggande av vaccinsbås och utveckling av allt från hybridkonferenser till digitala liveevent har inte hjälpt.

– Det mesta är sådant som ger begränsade ekonomiska effekter. Den ökande digitala delen av vår affär, som vi inte kommer att minska ambitionerna kring, kan inte ersätta grunden för vår verksamhet som innebär att människor möts. Eftersom 2021 ännu inte ser ut att ge oss några garantier för att kunna öppna upp får våra kärnverksamheter tvingas vi, som ett av de sista större mäss- och eventföretagen i Sverige säga upp personal, säger Jonas Dahlberg.

Hur många som sägs upp är inte färdigförhandlat, men det handlar om en stor omstrukturering som berör tre av fyra anställda.

– Framtidens Nolia ska riggas för det som ligger framför oss och närmast ta oss ur den här krisen vi försatts i. Det ska göras genom nya mötesplatser, stor utvecklingskraft baserad på omfattande kunskap om mäss- och eventbranschen men också genom att hitta och vidareförädla ömsesidigt fruktbara samarbeten. Vi är och ska förbli ett företag som fungerar som en motor för besöksnäringen genom att bygga attraktiva mötesplatser, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia AB.

Annons