Tre myndigheter kritiserar Kaunis Irons ansökan

Pajala Tre myndigheter kritiserar Kaunis Irons ansökan om fortsatt och utökad gruvdrift och vill att bolagets ansökan ska avvisas eller avslås, skriver Haparandabladet. 

Det är Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsverket som yttrat sig till Mark- och miljödomstolen över Kaunis Irons ansökan om att fortsätta och utöka gruvdriften i gruvorna Tapuli, Palotieva och Sahavaara, och i Kaunisvaaras anrikningsverk.

Havs- och vattenmyndigheten anser att ansökan är bristfällig och måste förbättras innan ansökan kan prövas. Myndigheten vill ha tydligare miljöriskbedömning och en fördjupad bedömning av hur Natura-2000-området där Torne och Kalix älvar ingår, påverkas. Annars ska ansökan avvisas.

Länsstyrelsen vill att bolagets ansökan ska avvisas eller avslås därför att man anser att miljökonsekvensbeskrivningen är otillräcklig för att kunna bedöma den sökta verksamhetens påverkan på miljö och omvärld.

Naturvårdsverket vill att domstolen ska avvisa eller avslå ansökan. Om domstolen beviljar tillstånd kräver Naturvårdsverket att tillståndet ska villkoras när det gäller utsläpp till vatten och mängd avfall och skyddsåtgärder, skriver Haparandabladet.

Att avvisa en ansökan innebär att ärendet inte prövas i sak. Om ärendet prövas i sak och  ansökan inte uppfyller rätt krav, kan den avslås.

Annons