Två innovatörer får stipendium

Kiruna Två innovatörer knutna till Arctic Business platsar bland "Sveriges tio nya superentreprenörer 2021".

Morgan Drysdale med Sky Alert och Matia Milenovic med Porkchop får 200.000 kronor var för att utveckla sina affärsidéer. Bakom stipendierna står ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks.

Både Sky Alert och Porkchop är verksamma i Kiruna och antagna till Arctic Business Incubator. Porkchop är också med i det svenska rymdinkubatorprogrammet Esa Bic Sweden som Arctic Business leder på uppdrag av European Space Agency och Rymdstyrelsen i samarbete med Uppsala Innovation Centre och Innovatum

Sky Alert har tagit fram en teknik som automatiserar detektering, lokalisering och kvantifiering av metanläckage genom att använda sensorer och maskininlärning AI. Syftet är att minska utsläppen från produktion, transport och distribution av naturgas och biogas från naturgasindustrin. Metoden kan ersätta manuella inspektionstekniker som kostar 300 miljoner euro varje år, till en bråkdel av kostnaden.

Porkchop har utvecklat ett elektriskt framdrivningssystem för nanosatelliten Pocket Qube. Lösningen är ett osynligt framdrivningssystem som passar in i satellitens konstruktion och inte tar någon extra volym. Det leder till stora kostnadsbesparingar, när satelliterna kan bära högre lastkapacitet och under en längre tid.

Stipendieutdelningen sker i samband med Sveriges Innovationsriksdag som sänds digitalt från Skellefteå den 20-21 april 2021.

ÅForsk är en svensk stiftelse bildad 1985 av Ångpanneföreningen (nuvarande Afry) som delar ut forskningsanslag, priser och stipendier.