Stor enighet om östlig järnväg in till Luleå

Luleå Det råder stor enighet om att en östlig dragning av Norrbotniabanan är det bästa alternativet för järnvägens dragning i Luleå. (Uppdaterad)

Det framkom när Norrbotniabanegruppen ordnade pressträff under tisdagen.

Sedan 2019 har en regional intressentgrupp arbetat med frågan om Norrbotniabanans infart till Luleå.

- Vi ser helst den östliga sträckningen. Ur ett EU-perspektiv är det viktig att knyta ihop tåget, flyget och hamnen med Luleå som en transportnod, sa regionrådet Nils-Olov Lindfors.

Han fick medhåll av Luleå kommunalråd Carina Sammeli, Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen, Norrbotttens Handelskammares vd Linda Nilsson och Pär Weihed, ställföreträdande rektor vid LTU.

Den östliga sträckningen innebär att järnvägen dras via flygplatsen och på en järnvägsbro över Luleälven till industriområdet på Svartön och vidare in till Luleå centralstation. Problemet är att en bro, även om den är öppningsbar, kan begränsa framkomligheten för sjörfarten i Luleå hamn, särskilt vintertid när isen ligger. En öppningsbar bro kostar 400 miljoner kronor mer än en fast bro. Ett alternativ med tunnel under Luleälven har utretts tidigare och skulle kosta 1,5 miljarder extra.

I Trafikverkets beslut från 2011 finns både den östliga och västliga sträckningen med, men verket klargör att det västliga alternativet ligger till grund för den fortsatta planeringen, verket kommer inte att utreda det östliga alternativet. Man hänvisar det till regionala intressenter.

Därför arbetar nu en regional intressentgrupp med att möjliggöra det östliga alternativet. I den regionala intressegruppen finns representanter för kommunerna Luleå, Piteå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, länsstyrelsen, Luleå Hamn, Trafikverket, LTU och Norrbottens handelskammare. Norrbotniabanegruppen är sammankallande.

Regeringen väntas lägga fram en infrastrukturproposition inom kort. Beslut om Norrbotniabanans fortsättning från Skellefteå och norrut väntas finnas med i nästa nationella infrastrukturplan som ska beslutas av regeringen våren 2022.

Annons