Predge säkrar Kaunis Irons tågtransporter

Pajala Luleåföretaget Predge AB har fått i uppdrag av Kaunis Iron att säkra järnmalmstransporterna på järnvägen.

– Vi ser att Predges lösning hjälper oss och våra partnerns, Rail Care T, Kiruna Wagon och Damill AB, med att våra tågtransporter kan gå störningsfritt och att vårt underhållsarbete kan utföras förebyggande. Det vill säga, vi säkrar våra kundleveranser och kan optimera underhållskostnaderna, säger Thomas Nordmark, terminalchef på Kaunis Iron.

Predge AB (fd eMaintenance365 AB) har utvecklat ett beslutsstöd som genom analyser av data från järnvägsvagnar och lok ger information om när underhåll bör göras för att undvika oplanerade stopp. Bolaget har hela världen som marknad och har idag huvuddelen av sina kunder I Europa.

– Vi är väldigt glada över att Kaunis Iron har valt oss som leverantör av beslutstöd för att öka leveranssäkerhet och effektivisera underhållsarbetet. Roligt med lokala kunder som vill ligga i framkant i digitaliseringen, säger Bengt Jonsson, vd på Predge AB.

Varje dygn rullar två tåg i vardera riktningen mellan Kaunis Irons terminal i Pitkäjärvi och Narviks hamn. I Narvik lossas  järnmalmskoncentrat som lastas på väntande malmbåtar som transporterar det till kunder världen över.

Kaunis Iron räknar med en årsproduktion på 2,1 miljoner ton.