Nu startar bygget av vätgaslager i Svartöberget

Luleå Nu tas nästa steg i Hybrit-projektet när bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå påbörjas. En investering på 250 miljoner kronor.

Investeringen delas lika av ägarbolagen SSAB, LKAB och Vattenfall med stöd av Energimyndigheten via satsningen Industriklivet. Planerna på ett vätgaslager i anslutning till Hybrits pilotanläggning i Luleå är kända sedan tidigare.

– Det är mycket glädjande att Hybrit fortsätter att leda utvecklingen av effektiv produktion av fossilfritt stål när vi nu också bygger ett pilotlager för storskalig fossilfri vätgas i Luleå. Lagring ger möjligheten att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt, säger Andreas Regnell, strategichef på Vattenfall och styrelseordförande i Hybrit.

Vätgaslagret är på 100 kubikmeter och byggs i ett inklätt bergrum cirka 30 meter under markytan. Att bygga lagret under mark ger möjligheter att säkerställa det tryck som krävs för att lagra stora mängder energi i form av vätgas. 

- LKAB kommer att behöva bli Sveriges och kanske Europas största vätgasproducent framöver, och den här piloten ger ytterligare värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet med att skapa världens första fossilfria värdekedja inom järn- och stålindustrin, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB och styrelsemedlem i Hybrit.

Vätgaslager väntas spela en viktig roll för framtida effekt- och energibalansering och storskalig vätgasproduktion. Lagret beräknas att vara färdigt och i drift från år 2022 fram till 2024. Den fortsatta satsningen kommer sedan att göras vid LKAB:s anläggningar i Malmberget och Vitåfors i Gällivare kommun.