Mindre industriutsläpp i Norrbotten

Luleå Industrins utsläpp av växthusgaser i Norrbotten minskade 2020. Här är de tio största utsläpparna i länet.

För hela landet minskade industrins utsläpp av växthusgaser under fjolåret med 12 procent. I Norrbotten minskade industrins utsläpp med fyra procent jämfört med året före, då det skedde en ökning.

Det visar statistik från Naturvårdsverket som nyhetstjänsten Newsworthy publicerar.

Trots det senaste årets minskning så visar utvecklingen att det krävs en betydligt större minskning om klimatmålen ska nås.

– Det kommer att krävas en ganska drastisk förändring framöver, säger Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket. 

Norrbottensindustrierna släppte under 2020 ut cirka fyra miljoner ton koldioxid. Den enskilt största utsläppen är SSAB i Luleå. SSAB är också den enskilt största utsläpparen i hela landet.

Andra stora utsläppare är LKAB, flera värmeverk och Smurfit Kappa i Piteå.

Här är de tio största utsläpparna i Norrbotten:

Annons