Debatt

Samarbete kan motverka psykisk ohälsa i byggbranschen

Debatt Den 28 april uppmärksammar Byggföretagen hur säkerheten kan bli bättre på byggarbetsplatser. I år är fokus på hur arbetsbelastningen kan påverka hälsan, skriver Erik Ranängen, Byggföretagen i Norrbotten. 

Sverige står sig väl vid internationell jämförelse när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Antalet olyckor har halverats sedan 90-talet. De senaste åren har vi arbetat intensivt för att skapa en ännu säkrare byggbransch.

Den 28 april stannar våra medlemsföretag upp för att tillsammans reflektera hur säkerheten på arbetsplatserna kan bli ännu bättre. I år ligger fokus på hur vi kan arbeta för att undvika ohälsosam arbetsbelastning bland dom anställda.

Den psykiska arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska. I en arbetsgivares arbetsmiljöansvar ingår att uppmärksamma, synliggöra och arbeta systematiskt med alla typer av arbetsmiljörisker för att förebygga att någon blir skadad eller sjuk.

Ohälsosam arbetsbelastning ökar risken för utmattning och psykisk ohälsa och den kan också få effekter på den fysiska arbetsmiljön genom sämre minne, bristande uppmärksamhet och felbeslut. När de som leder verksamheten har för hög arbetsbelastning kan det också leda till brister i arbetsmiljön för andra.

Antalet sjukskrivningar på grund av psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer har generellt sett ökat de senaste åren i det svenska arbetslivet. Ökningen inom bygg- och anläggningsbranschen är glädjande nog inte densamma, men syns ändå i statistiken. I vår senaste rapport Kartläggning av psykisk ohälsa bland yrkesarbetare finns signaler om psykisk ohälsa.

Rapporten visar tre konkreta förbättringsområden för branschen att fokusera på framöver:

- Upplevelse av stress och bristande återhämtning.

- Oro rörande den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatserna.

- Arbetsklimat, ledarskap, konflikter och avsaknad av bekräftelse och uppskattning från den närmsta chefen.

Genom samarbete och respekt för våra olika roller kan arbetsgivare och fackförbund motverka att psykosociala arbetsmiljöproblem uppstår i vår bransch. Därför behöver vi öka vår samverkan för att komma till rätta med den psykiska ohälsan i branschen. Vi vill att alla i byggbranschen ska ha ett hållbart arbetsliv.

Erik Ranängen, bransch och föreningsansvarig på Byggföretagen i Norrbotten