Collegebänken skapar nätverk mellan elever och industriföretag

Luleå För att underlätta industrins kompetensförsörjning arrangerar IUC Norr tillsammans med Teknikcollege initiativet Collegebänken.

Collegebänken ska skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknikprogrammet i Norrbotten och lokala industriföretag. Det gör man genom möten där företag och elever träffas.

Vi ett möte nyligen deltog företagen BnearIT, Femeco, Modul, Optimation och Mirror tillsammans med ett 30-tal gymnasieelever.

- Företagen har arbetat strukturerat under två år med att bli en attraktivare arbetsgivare. Nu får de chansen att visa sig från sin bästa sida och verkligen sälja in sig till eleverna. Eleverna ska känna: ”Wow, här ser jag en framtida arbetsgivare”. Eleverna har sedan fått fylla in en undersökning utifrån sin uppfattning och vi kan tillsammans med företagen utvärdera resultatet och ta till oss synpunkterna, säger Kristiina Starck Enman, projektledare och affärsutvecklare på IUC Norr.

 IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norrbotten och Västerbotten.