Norrbotten åtta i nya kooperativ

Luleå Det har startats nära 400 nya kooperativa företag per år i Sverige under de senaste elva åren. Norrbotten med 4,3 nya kooperativa företag per 10.000 invånare kommer åtta i Sverige när antalet nystartade kooperativ rankas.

Landsbygden och norra Sverige är en bra grogrund för kooperativa företag konstateras i en ny rapport från organisationen Svensk Kooperation.

– Det finns stor potential att starta än fler kooperativa företag i Norrbotten. Kooperativa företag är schysta och demokratiskt ägda företag med en värdegrund som passar för inte minst unga personer. Det är en företagsform som möjliggör att vi kan ha fungerande service och trygghet på landsbygden i Norrbotten, säger Anders Öberg, ordförande för Coompanion Norrbotten. Coompanion har uppdraget att ge råd och stöd vid bildande av nya kooperativa företag.

Rapporten från Svensk Kooperation visar att kooperativa företag är mer livskraftiga än andra företag, med en överlevnadsgrad på nästan 90 procent, efter tre år.

– De kooperativa företagen utgör en viktig del av näringslivet över hela landet och är dessutom ofta ett långsiktigt, hållbart företagande som är mindre sårbart i kristider, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation och vd för Lantbrukarnas Riksförbund.