Testbädd ska snabba på stadsflyttar

Malmfälten 14 aktörer, däribland LKAB, flera stora byggbolag och Malmfältskommunerna ingår en avsiktsförklaring.

Inom ramarna för "Testbädd Malmfälten" ska ny kunskap och teknik tas fram, som kan användas i samhällsomvandlingsprocesserna i Malmfälten, och i förlängningen i hela Sverige, enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

- Jag har sedan jag tillträdde arbetat för att stadsomvandlingen ska fungera så bra som möjligt för människorna i Gällivare och Kiruna. Dagens avtal innebär en kraftsamling genom att aktörerna samordnar sina resurser, säger Peter Eriksson (MP), bostadsminister.

Föreningen IQ samhällsbyggnad ska fungera som "facilitator och moderator" för projektet. 

- Vi ser framemot att långsiktigt arbeta tillsammans aktörerna inom "Testbädd Malmfälten" med att bygga upp ny kunskap, nya arbetssätt och förändrade regelverk som i förlängningen kommer att gagna hela samhällsbyggandet. Pågående forskning kan direkt tillämpas i byggprojekt som startas i Malmfälten, säger Eva Schelin, vd IQ samhällsbyggnad.

I projektet ingår Kiruna kommun, Gällivare kommun, LKAB, Luleå Tekniska Universitet, Vinnova, IQ Samhällsbyggnad, Byggherrarna, Skanska AB, NCC AB, Nåiden AB, Peab AB, Folkhem AB, Handelsbanken och Sparbanken Nord.

Annons