Norrbotten bra på innovationer i Arktis

Luleå Norrbotten och Västerbotten är i topp bland regionerna i Arktis när det gäller innovation.

Det visar en rapport från Business Index North, som Luleå tekniska universitet varit med och tagit fram.

Rapporten visar att Norrbotten, Västerbotten och norra Österbotten i Finland är de regioner i studien som uppvisar bäst utveckling på innovationsområdet, mätt i antal europeiska patentansökningar per år.

 – Det hänger samman med närvaron av Nokia och Ericsson men kan också relateras till forskningen vid universiteten i området, säger Anders Hersinger, professor i redovisning och styrning vid Luleå tekniska universitet, som tillsammans med Ossi Pesämaa, biträdande professor i redovisning och styrning, är de forskare från LTU som deltagit i arbetet med att ta fram rapporten.

Business Index North (BIN) är ett projekt för att bidra till en hållbar utveckling och en ökad medvetenhet om affärsmöjligheter i Arktis. Målet med projektet är att skapa ett verktyg för intressenter i regionen, som fritt kan ta del av projektets rapporter.

I BIN-området ingår åtta län i tre länder: Finnmark, Troms och Nordland i Norge; Västerbotten och Norrbotten i Sverige; och Lappland, Österbotten och Kajanaland i Finland.

Projektet, som finansieras av norska utrikesdepartementet, leds av Norduniversitetet i Bodö och innefattar även universitetet i Uleåborg, Bodö Science Park och Luleå tekniska universitet.

Annons