LTU gör tågen punktligare

Luleå Luleå tekniska universitet har i ett järnvägslabb utvecklat ePilot, med vars hjälp underhållet blir bättre och tågen punktligare. Nu införs systemet på högtrafikerade sträckor i södra Sverige.

– Vi har ett järnvägslabb på Luleå tekniska universitet utan motsvarighet i världen. Vi mäter i dag i realtid allt som händer på svenska järnvägen genom att samla in data från mätstationer på fordon och spår längs hela landet, säger Ramin Karim, professor vid Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet.

Systemet har i tre år testats på sträckan Boden-Luleå. Resultaten är så lyckade att det nu införs på Ostkustbanan (Sundsvall-Storvreta), Västra stambanan (Stockholm-Göteborg och Södra stambanan (Järna-Höör).

Projekt ePilot har som syfte att utforma en plattform, som är baserad på informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för järnvägens olika intressenter. Detta för att förbättra underhåll av järnvägar, lok och vagnar. Projektet ska minska problemet med tågförseningar och kostsamma underhållsåtgärder. 

– Vi vill införa ePilot på samtliga järnvägssträckor i hela landet men vi börjar med Ostkustbanan och därefter  Västra stambanan och Södra stambanan. Syftet är att få punktligare tåg till en lägre kostnad, säger Peter Söderholm, utredare vid Trafikverket.

Trafikverket har som huvudfinansiär beslutat att finansiera ePilot plattformen i ytterligare 3 år med 12 miljoner kronor. Det är JVTC vid Luleå tekniska universitet som fått uppdraget att driva ePilotprojektet.

Annons