Besöksnäringens betydelse ska utvärderas

Luleå Sedan år 2000 har antalet sysselsatta inom besöksnäringen i Norrbotten och norra Västerbotten ökat med 90 procent. Nu ska Luleåforskarna Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo vid LTU utvärdera besöksnäringens betydelse för regionens tillväxt.

De två forskarna ska skriva en rapport om besöksnäringens roll för Norrbottens tillväxt 2007-2015.

Mellan 2007 och 2015 betalades 232 miljoner kronor ut i projektstöd till företag inom besöks- och upplevelsenäringen i regionen. Rapporten ska utvärdera vilken effekt de offentliga satsningarna har haft för företagen, och vilken betydelse de haft för samhällsutvecklingen.

Rapporten ska vara klar nästa höst och är en del av projektet ”Regional förnyelse”, som finansieras av Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Annons