Ökad vinst för Boliden

Gällivare Gruv- och smältverksbolaget Boliden gjorde en vinst före skatt på 1.146 miljoner kronor första kvartalet i år. Samma kvartal i fjol var vinsten 210 miljoner.

Omsättningen blev 10.407 miljoner kronor (8.550).

Resultatförbättringen beror enligt Boliden på gynnsamma marknadsvillkor och ökad produktion från Garpenbergsgruvan.

”I nuläget är det främst Bolidens smältverk som gynnas av förbättrade villkor medan gruvorna inte har samma positiva utveckling. Trots en något lägre produktion jämfört med det starka fjärde kvartalet 2014, gjorde vi ett bra resultat” skriver vd Lennart Evrell i en kommentar.

Trots vinstlyftet blev resultaet sämre än vad analytikerna väntat sig, prognoserna hade pekat på en vinst på 1.283 miljoner.