Nytt bostadsområde försenas

Kiruna Det första nya bostadsområdet i nya Kiruna centrum blir minst sex månader försenat sedan Stena Metall överklagat detaljplanen.

På skjutbaneområdet som blir det första nya bostadsområdet i nya centrum är det planerat för cirka 170 lägenheter. Markarbeten och installation av infrastruktur är påbörjade.

Innan bostäder kan byggas måste detaljplanen ändras så den tillåter bostäder. Den ändringen har Stena Metall överklagat. 

Företaget motiverar det med att deras verksamhet, som bland annat medför buller, inte kan förenas med bostäder i närheten. 

– Stadsplanering är till för att man ska hålla isär olika verksamheter som inte passar ihop och det tycker vi inte att man har gjort i detta fall, säger Martin Fast, fastighetschef på Stena Metall till Norrbottens Kuriren.

Annons