Transatlantics containerlinje till Piteå

Piteå Transatlantic lägger till hamnen på Haraholmen i Piteå som ett stopp på transportlinjen mellan Belgien och norra Finland, skriver Piteå-Tidningen.

Varannan vecka kommer företagets fartyg att anlöpa hamnen på Haraholmen, till hösten kommer det att bli varje vecka.

– Piteå blir ett utmärk alternativ för export- och importlaster till norra Sverige och ett viktigt steg i att stärka vårt erbjudande av RoRo- och containertransporter i Östersjöregionen, säger Nikolas Rowland som är kommersiell chef för Transatlantic till Piteå-Tidningen.

Annons