Pressmeddelanden

Med idérikedom och engagemang ger de fler möjlighet till rörelse och träning

Laponia Fysiocenter har öppnat ett nytt gym i centrala Gällivare. Företagets nya vd Annika Henriksson hoppas att det ska underlätta för fler att hinna träna innan jobbet, på sin lunchrast och ta ut sin friskvård. Under Gällivare kommun och Gälliv ...

Pressinbjudan 18 februari: Umeå universitet och Piteå kommun utökar sin samverkan

På torsdag tecknar Piteå kommun och Umeå universitet en avsiktsförklaring med syfte att utveckla befintlig samverkan. Media är välkomna att delta digitalt när avsiktsförklaringen presenteras och undertecknas den 18 februari kl. 13.00.

Pressinbjudan 18 februari: Umeå universitet och Piteå kommun utökar sin samverkan

På torsdag tecknar Piteå kommun och Umeå universitet en avsiktsförklaring med syfte att utveckla befintlig samverkan. Media är välkomna att delta när avsiktsförklaringen presenteras och undertecknas den 18 februari kl. 13.00.

Boden blir testort för satsning av en ny rikstäckande infrastruktur av leveransboxar

Tillsammans med Stockholm blir Boden först i Sverige ut med att testa obemannade skåp för att hämta, returnera och skicka paket - iBoxen. En ny infrastrukturlösning som kan skapa förutsättningar för mer hållbara transporter. Satsningen är samarbe ...

Robotar i grupp som går att lita på och förstå

Forskning inom området människa-robot-interaktion handlar oftast om hur enskilda robotar ska bete sig när de interagerar med människor. Forskare vid Umeå universitet går bortom detta och studerar grupper av robotar som interagerar med grupper av ...

Linet bereder väg till textil hållbarhet

Nu startar det riksomfattande projektet 1 kvadratmeter lin. Ett samarbetsprojekt mellan landets hemslöjdskonsulenter/utvecklare, Svenska spetsar och Hemslöjden. Förra året genomfördes projektet i Västra Götaland och runt 700 personer var med och ...

StyrelseAkademien Norr får fin utmärkelse!

2020 har varit ett omvälvande år, starkt präglat av den rådande pandemin och att StyrelseAkademien som ideell förening, försöka möta upp det behov vi såg bland företagen, när det gäller att ge råd och kunskap i skarpt läge blev vår mission. Vi stäl [...]

SIGMAR utbildar näringslivet till mer hållbara beteenden

SIGMAR Metodbyrå släpper kurser inom beteendedesign, nudging och hållbarhet. ”Syftet är att hjälpa näringslivet med omställningsresan som kommer krävas, i det nya normala efter pandemin. Genom att lära ut konkreta verktyg för hur att jobba med tjän [...]

Nya egenföretagare satsar på PR och digital kommunikation

De har båda lång två erfarenhet från sina specialområden och ett brett kontaktnät i norra Sverige. Nu startar David och Jenny Hakeberg var sitt kommunikationsföretag med kompletterande inriktningar: Digital kommunikation respektive PR och kriskommu [...]

Nu är produktionen igång på SunPines nya fabrik

SunPine har under 2020 byggt upp en helt ny fabrik intill sin befintliga fabrik på Haraholmen i Piteå, utan att störa pågående produktion. Idag står fabriken redo att leverera hållbar talldiesel och bidra till Sveriges fortsatta gröna omställning. [...]