LKAB ökar mineraltillgångarna med halv miljard ton

Luleå Efter de senaste årens satsning på ökad prospektering har LKAB upptäckt mineraltillgångar som motsvarar 45 procent av vad som tidigare varit känt.

Det innebär att LKAB:s mineraltillgångar ökar från 1,2 till 1,7 miljarder ton.

– Detta bör ge oss möjligheten att förlänga produktionen minst fram till 2060. Dessutom ser vi inte slutet på fyndigheterna, de fortsätter mot djupet, säger Pierre Heeroma, direktör för prospekteringar på LKAB.

Järnhalterna i de nya fyndigheterna ligger kring 60 procent. Det är dubbelt så mycket som de flesta andra järnmalmsprojekt i världen.

Fyndigheterna är inte avgränsade mot djupet. Det betyder att LKAB kommer att fortsätta den gruvnära prospekteringen under de kommande åren. I Kiruna både mot djupet och mot det område som kallas Per Geijer-malmerna, norr om staden. I Svappavaara ska både Gruvberget och Leveäniemi undersökas mot djupet och i Malmberget ska man följa de befintliga fyndigheterna neråt.

LKAB har de senaste två åren satsat cirka 700 miljoner kronor på att söka efter nya fyndigheter och utforska de befintliga. Prospekteringen har fokuserat på gruvnära områden där potentialen bedömts vara stor och där närheten till befintlig infrastruktur underlättar en framtida brytning.

– Vi har haft höga målsättningar och det har gett resultat. Att vi kan öka mineraltillgångarna så här kraftfullt är en av förutsättningarna både till en fortsatt verksamhet som gruvbolag och för vår stora omställning till koldioxidfria produkter, säger Pierre Heeroma.

Annons