Klartecken för Sveriges största muddringsprojekt

Luleå Kommunfullmäktige i Luleå beslutade under måndagen att gå i borgen med 1,3 miljarder kronor för Luleå Hamn och projekt Malmporten.

Därmed fortsätter förberedelserna för Sveriges största muddringsprojekt som leds av Sjöfartsverket.

- Beslutet idag innebär att våra förberedelser nu kan intensifieras inför starten av Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. Detta är ett projekt som kommer bidra till flera nyttoeffekter för sjöfarten. Dels när det kommer till transportekonomi, men också inom områden som tillgänglighet och sjösäkerhet, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket.

Nästa viktiga beslut blir regeringens kommande beslut i december som gäller genomförande och finansiering av projektet. Den totala kostnaden för projekt Malmporten beräknas till 2,7 miljarder kronor som fördelas lika mellan Luleå kommun och staten via Sjöfartsverket och Trafikverket.

Annons